“В днешно време, когато технологиите прогресират толкова бързо, когато информацията ни засипва отвсякъде, когато фокусът е толкова кратък, лидерите, и особено младите лидери, трябва да могат да са в покой, защото всичко е много динамично. И ако не могат да бъдат отпуснати и динамични по едно и също време, много лесно могат да имат стрес и да прегорят.” – Гуру Йоги Тан