Цел на програмата LIFE

Младите хора са бъдещите родители и лидери. В училище ни учат на знания и умения, които след това би трябвало да ни помагат по житейския път. Но в истинския живот се оказва, че 90% от завършилите университет след това не работят по собствената си специалност. Някои дори получават 2 или 3 дипломи, които след това никога не използват в професията си. Подготвени ли сме наистина за живота, който ни предстои? Можем ли да го изживеем пълноценно и да сме удовлетворени от постиженията си? Как да постигнем финансова независимост и свобода на времето, като същевременно не се налага да жертваме здравето си и връзките в семейството? Образованието, което получаваме, учи ли ни наистина на това?

В програмата LIFE се стремим да покажем на младежите една възможност как да развият пълния си потенциал в живота, как да постигнат успех, щастие и баланс. Опитът показва, че за това не е достатъчно само правилното знание на теория, нужни са и правилните действия. Нужна ни е и правилната енергия – енергия на изобилие, здраве и хармонични отношения! А ако сте родители, смятате ли, че децата ви имат нужда от това? В LIFE се стремим да подготвим участниците за всички тези аспекти.

Какво представлява програмата LIFE

4 онлайн събития  

Всеки месец ще можеш да участваш на живо в интерактивно онлайн събитие с продължителност 2-3 часа. Ще получиш не само ценни знания, но и забавни и полезни практически упражнения и групови задачи, така че да опознаеш и другите участници и да се тренираш да работиш в екип. През следващия месец ще можеш да приложиш на практика в ежедневието си получените съвети за да видиш сам практическата стойност.

Ако искаш да участваш в програмата, но нямаш възможност да се включиш в събитието на живо, ще получиш запис, който да гледаш в удобно за теб време.

Ако искаш да се включиш в програмата LIFE, можеш да го направиш по всяко време, дори и тя вече да е започнала. Ако се присъединиш по-късно ще имаш възможността да гледаш записите от изминалите събития. Повече информация за предстоящите събития, можеш да получиш тук.

Коучинг програма

Като безплатен бонус към програмата LIFE ще имаш възможност да се включваш в седмични коучинг срещи с групата на LIFE, където ще бъдат обсъждани лични казуси и препятствия, и ще можеш да получиш практични допълнителни насоки и подкрепа.

Събитие на живо

Като завършек на програмата, съвместно с участниците ще бъде организирано и събитие на живо, което ще бъде безплатно, или с минимална сума за покриване на разходите. На него освен ценни познания и практически упражнения, ще получиш и техники за медитация и енергийни движения, както и възможност да се срещнеш наживо с водещите и участниците в LIFE!

Група за медитация

Участниците, които имат желание да задълбочат практиката си, могат да се включат в седмична група за медитация, като бонус към програмата.

По какъв начин протича обучението в Life?

По време на програмата Life участниците се запознават с теорията от учението на Гуру Йоги Тан и методите за нейното прилагане на практика. Също така ще практикуват медитации и енергийни упражнения, за да могат да развият и енергията, необходима за младия успешен лидер и родител.

Обучението се предава чрез истории и преживелищни дейности – ролеви игри, упражнения, работа в екип. Така участниците могат да получат учението на много по-дълбоко и практическо ниво. Всички дейности в семинара са планирани и насочени така, че да допринесат директно за постигане на практически резултат в живота и личностна трансформация.

Какво различава семинарите LIFE от други семинари за млади лидери

LIFE България е част от международната програма LIFE. Нейният основател е Гуру Йоги Тан.

Семинарите LIFE са уникални със своите енергийни практики и медитации. Гуру ни учи, че всичко е въпрос на енергия и чрез създаване на подходящата енергия и вибрация можем да постигнем успех, здраве и хармония в живота си. Биоенергийните упражнения и медитациите в семинарите LIFE са част от Минг Чи йога, преподавана от Гуру за постигане на лично благоденствие и енергийно лечение.

Уникално за LIFE е и учението Светлина, Мир, Любов. За да създадем правилната енергия, трябва да имаме и съответните подходящи действия. Истински резултат в света можем да видим само ако имаме правилните действия. Без това всичко остава само като една мечта, колкото и добра да е тя. Как да осъществим желанията си в реалност? Участниците в семинара ще научат как да прилагат правилни и силни действия за постигане на краткосрочни и дългосрочни цели.

Практикуването на медитация ни помага да развием силата на ума си, което също е от изключително важно значение за реализиране на нашите цели и идеи. Успешният лидер трябва да има добър фокус, силен и непоколебим ум, проницателност и предвидливост, спокойствие във всички ситуации. За постигане на дългосрочни цели е необходима ясна визия.

Кой може да участва

  • Младежи на възраст между 18 и 28 години (участници извън тази възрастова граница също могат да участват, ако получат одобрение от организаторите)
  • Ученици и студенти
  • Млади предприемачи и професионалисти
  • Младежи със завършено средно и/или висше образование