Четирите Архетипа на Лидера©

Четирите Архетипа на Лидера© са учение на нашия ментор Гуру Йоги Тан и те са основна концепция в Програмата LIFE, която ни помага да разкрием нашия истински потенциал и сила.

Това е пътешествието на програмата Life. Участниците в Life се запознават с Четирите Архетипа на Лидера© още от самото начало и узнават за своя истински потенциал. С всяко участие в програмата Life те задълбочават своята практика и прозрение, за да имат отношението, уменията и знанията да бъдат Четирите Архетипа.

Всеки от Архетипите надгражда предишния и разкрива ново измерение. Всички те имат уникален обхват и качества.

Лидерът Слуга – Успешният професионалист

Лидерът Слуга води чрез пример, помага и допринася за доброто на другите, което го прави толкова ценен за своето семейство, град и страна. В основата на успеха на лидерът слуга е способността му да вижда нуждите на другите и да им служи.

Лидерът Слуга е успешният професионалист – лекар, учител, политик, природозащитник, пожарникар, полицай, адвокат, съдия и др.

Време и пространство 

Той мисли за относително кратък период (конкретна краткосрочна цел – един сезон) и неговото пространство на действие е ограничено.

Качества

Лидерът Слуга е скромен, дисциплиниран, уважителен, смирен, дава пример, грижовен, има висок морал, честен и всеотдаен.

Лидерът Предприемач

Лидерът Предприемач винаги носи стойност, познава и задоволява нуждите на другите, предлага решения и създава иновации.

Време и пространство 

Лидерът Предприемач мисли в по-продължителен период, 10-20-30 години напред и за по-голям кръг от хора – работници, служители, колеги и организации в национален мащаб.

Качества

Лидерът Предприемач е находчив, инициативен, компетентен, отговорен, решителен, има предвидливост и е отличен тактик.

Лидерът Цар – Лидерът като войн

Лидерът Цар има много силна личност със значително влияние, действа винаги градивно и позитивно. Има сила на волята и никога не се предава.

Време и пространство

Лидерът Цар мисли за продължителен период до 30-100 години напред, за цялата страна и всички хора.

Качества

Аавторитет, воля, решителност, смелост, влияние, справедливост, мъдрост, далновидност, стратег.

Лидерът Свято Същество

Лидерът Свято Същество следва принципите на любовта и състраданието и винаги действа безкористно в полза на другите.

Време и пространство

Лидерът Свято Същество мисли много животи напред, а пространството е огромно.

Качества

Състрадание, сила на ума, концентрация, саможертва, отдаденост, емпатия

Притежавайки и прилагайки качествата на Четирите Архетипа на Лидера©, се постига резултат, който удовлетворява различни типове нужди на тези лидери.

Три ползи

  1. Лидерът Слуга, въз основа на грижите и подкрепата, които оказва, получава Любов;
  2. Лидерът Предприемач получава изобилие;
  3. Лидерът Цар постига сила и авторитет.

Две крайности

Прилагайки ученията, методите и техниките, участниците в програмата Life могат да постигнат две крайности на развитие:

1. Да развият своя потенциал до крайност

2. Да постигнат максимално дълголетие – за физическия си живот и за живота на творенията, които те оставят в света.


Бележка:

Четирите Архетипа на Лидера© са авторско право на Програмата LIFE, базирани върху учението на Гуру Йоги Тан, и са средството, чрез което се предава учението за разкриване на пълния ни потенциал като Лидери.