Сила и Авторитет

СИЛА И АВТОРИТЕТ

Темата за сила и авторитет е както привлекателна, така и много актуална в съвременния свят. На фона на една среда на конкуренция, на изобилие от информация, възможности, перспективи и неограничени възможности, естествено е всеки от нас да си зададе въпроса какви качества са необходими за интегриране в тази среда и как може да постигне успех в направленията, важни за него. В професионален контекст сила и авторитет се свързват с реализация и развитие. Но само с това ли? 

Сила и авторитет – отличителни белези на добрия Лидер

Независимо дали работим за себе си или за някой друг, в професионална среда е необходимо да общуваме пълноценно и ефективно с други хора. Работното място има организация, много често и йерархия. Това предразполага наличието на структура, която от своя страна включва различни нива. Тези нива могат да са от различно естество, да включват различни компоненти, правила и хора. Логично е и че всяка подобна структура подлежи на ръководство. То може да е от един човек или да е споделено от няколко човека под формата на борд на директорите или група управители. 

За да функционира една организация добре, ефективно, пълноценно и да постига целите, за които работи, тя трябва да има добре работещо сърце – а именно екип и лидер. Лидерът не е само ръководител – един лидер може да е на ръководна позиция, но може и да е лидер, без да заема такава. Лидерът се асоциира с авторитет. Какво е авторитет? Авторитетът е нещо, което се проявява при взаимоотношенията с другите хора, когато сме в екип. Авторитетът е свързан с позицията, формална и неформална – нашата, или тази на хората около нас.

 Първата стъпка е ние самите да се отнасяме с необходимото уважение към хората на по-високи позиции от нас и да уважаваме техния авторитет, т.е. да сме изпълнителни, лоялни и старателни в работата си. Когато сме на позиция, чрез която ние имаме авторитет над другите, то тогава ние имаме право да им казваме какво и как да направят, ние можем да разпределяме задачи в екипа си и тогава разполагаме със съответното ниво на авторитет в дадената организация. 

Различни фигури на авторитет ни помагат да израснем

Когато говорим за авторитет, е добре да разграничим и различните видове авторитет. Има такива, които не можем да избираме за себе си, като например нашите родители, нашите учители в ранна възраст, държавата, в която живеем, и други. Има и такива личности с авторитет, които ние сами избираме и преценяваме, че имаме желание да следваме – нещата, които те споделят с нас, и техните напътствия. Примери за такива са ментор, коуч, треньори, учители, писатели и изобщо хора, които сме избрали да имат влияние в живота ни. 

За да имаме сила на авторитета, трябва да умеем да сме дисциплинирани и да следваме правилата на организацията или мястото, където се намираме, учим или работим. След време и с натрупването на опит и умения, ние самите можем да достигнем до позиция, в която можем да определяме правила и системи за работа за нашия екип. В семинарите LIFE се разглеждат няколко архетипа на лидера и тези качества и възможности са характерни най-вече за Лидера Цар. 

Както вече споменахме, неизменна част от развитието на нашите личностни и лидерски качества е дисциплината. Дисциплината включва нашето старание, последователност, системност на мисълта и съответните действия, както и следване и спазване на установени правила според контекста на ситуацията. 

Всички тези елементи са пряко свързани с ролята на ръководителя в един екип. Всички техники и умения, които се разглеждат и развиват за участниците в семинарите LIFE, са изключително полезни за всеки един настоящ или бъдещ мениджър. Средата в семинарите, както и подготовката и компетентността на екипа са изцяло насочени към усвояването, развитието и затвърждаването на тези умения. 

Силата на авторитета ни помага да ръководим групи по-ефективно

Всеки от нас е индивидуална личност и когато се обединим в група в даден контекст, фокусът на целите се измества към целите, които ни обединяват, а не към тези на отделния индивид. Това означава, че в една група, създадена около общи цели, няма място за яркост на индивидуално ниво, т.е. всеки трябва да се научи да бъде част от групата и да гледа към общата цел. Всички трябва да се обединят в едно цяло, добре функциониращо, синхронно и ефективно ядро, за да може да се достигне до общата цел като екип. Именно тук идва и важният момент всеки член на групата да насочи усилията и енергията си към постигането на общите цели и интереси, а не само на своите собствени. 

Всички споменати елементи са свързани и всъщност когато ние ги развиваме, ние обогатяваме цялостната картина на нашето присъствие в ролята на лидер. 

Не на последно място, за да застанем пълноценно на позицията си с авторитет и достойнство, трябва да съумеем да развием качества като увереност, хладнокръвие и компетентност. Комбинацията от тях ни позволява да бъдем уважавани, когато сме в позиция на авторитет. Когато имаме тази енергия в поведението и присъствието си, тогава и инструкциите и напътствията, които даваме, ще бъдат уважавани, ще имат сила и ще бъдат приети от членовете на екипа. Ако не успеем да усвоим и изразяваме тези качества, ние няма да бъдем приети като лидер, дори и да сме на такава позиция.