Поставяне на Цели

Как можеш да създадеш едно неустоимо бъдеще? Поставянето на цели е нещо, за което всеки от нас знае, че е важно, че трябва да го правим и дори не рядко го правим, дори без да осъзнаваме.

Но какво точно представлява поставянето на цели? Как точно се прави? И можем ли да подобрим метода си на поставяне на цели? Най-вече, как можем да постигаме наистина целите, които си постигаме? 

Нека да разгледаме заедно някои ефективни методи, които са помогнали на много хора да постигнат успешно техните цели!

 Защо е важно поставянето и постигането на цели?

Ако наистина желаем да трансформираме нашия живот и обстоятелства по един положителен, конструктивен начин, това неизменно е свързано с постигането на определени цели. 

Така че успешното поставяне на цели е първата стъпка към промяна на обстоятелствата в нашия живот, към постигането на това, за което мечтаем в личен и професионален план. И именно затова ние трябва добре да осъзнаем как поставяме целите си и дали има нещо, което пропускаме и можем да подобрим в този процес. 

Нашето гориво по пътя ни към нашата цел!

За да извървим пътя от мястото, където се намираме в момента, до нашата дестинация или цел, ни е необходимо да имаме достатъчно “гориво” – нещо което ни задвижва, поддържа и захранва. Какво е то? Това е нашата мотивация, или причината, заради която искаме да постигнем определена цел, нашето “Защо”.

Често хората си поставят някакви цели, които никога не постигат и много често причината е в самата цел. Тя може да е не ни носи достатъчно вдъхновение. Това значи, че не е нещо, което наистина жадуваме и искаме да постигнем с цялото си същество. 

Трябва да сме напълно наясно с това какво искаме и защо го искаме, защото само така можем да си поставим пълноценни цели и наистина да съумеем да инвестираме усилията си с правилната мотивация, за осъществяването им. 

Практичен метод за поставяне на цели

Понякога сме наистина мотивирани и вдъхновени от определена цел, но тя си остава само като хубава мечта, защото сме объркани относно начините и стъпките към нейното осъществяване. 

Един ясен и достъпен метод за поставяне на цели по интелигентен и вдъхновяващ начин е системата S.M.A.R.T.

 S.M.A.R.T. е абревиатура от английски език, като всяка буква обозначава характеристика на една добре поставена цел. Каква трябва да е тя – специфична, измерима, постижима, реалистична, с времева рамка.

Специфична означава, че ние трябва много ясно да формулираме каква е нашата цел и в това отношение, колкото по-ясно, толкова по-добре. 

Измеримост означава, че ние трябва да намерим начин да измерваме прогреса си спрямо постигането на тази цел, за да сме наясно във всеки един момент колко сме постигнали и най-вече кога сме я постигнали изцяло. Това ни помага, за да поддържаме мотивацията си и да изпитваме чувството на удовлетворение от видимия си прогрес и добре свършена работа. 

Когато избираме цели, които са постижими, ние придобиваме увереност в постигането им. Постижима цел не значи само такава, която вече сме постигали в живота си. Напротив, дори да нямаме предишен опит с такава цел, можем да черпим от колективния опит и знания на тези, които вече са постигнали целта и така да имаме същия резултат.

От значение е една цел да е реалистична, за да може да я изпълним и да не се предаваме още преди да сме започнали, защото я смятаме за абсолютно непостижима. Това също не значи, че целта трябва да е част от настоящата ни реалност. Достатъчно е да можем да изградим ясен образ в съзнанието си на това, което искаме да постигнем, за да можем да се свържем с неговата реалност.

И не на последно място, трябва да определим цели, които са с времева рамка, тоест конкретен срок, в рамките на който целта ни трябва да бъде постигната. Това има голямо значение, защото създава усещане за неотложност и изисква това  да положим усилия и да поемем отговорността пред нас самите за изпълнението нашите мечти и планове. 

Има нещо много ценно в усещането, че ние имаме контрол и влияние върху пътя и развитието си и въпреки че никой не е изолиран от средата и обстоятелствата, това усещане ни подкрепя да се движим в правилната за нас посока.

Сред материалите от Програмата Life ще откриете и самата практика за поставяне на цели със съответни конкретни стъпки, които може да следвате. Те могат да се приложат както за новите ви цели, така и за преоценка на настоящи проекти – винаги можем да подобрим нещо в практиките си и да си помогнем да израстнем с нови знания, умения и перспективи.

Има и други начини за поставяне на цели, освен S.M.A.R.T. Някои от тях са много директни и ефективни и ни помагат да постигаме целите си по много добър начин. Но също така изискват и повече отдаденост от наша страна. Например методите за директно постигане на целите. 

Програмата LIFE има различни обучения с всички методи, които са необходими на участниците, за да постигат своите цели. Краткосрочни, дългосрочни или житейски цели – само 3% от хората използват и трите вида в живота си. Ако и вие искате да сте от тях, започнете пътешествието си с LIFE!